Direct contact

Bel mij terug

Databases en SQL Foundation

De Databases en SQL Foundation (DBSQLF) cursus is een introductie op databases en SQL. U raakt bekend met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagement systemen, kunt relationele modellen interpreteren en beoordelen en leert de basis van SQL toepassen.

Voor wie?

De certificering richt zich op starters in de IT. De certificering is gericht op mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp databases en die de basisbegrippen van SQL willen beheersen.

Hoofdonderwerpen

Principes van databases
Databasemodellen van hiërarchische, netwerk- en relationele databases.
Basisbegrippen Relationeel model
Relationeel database management systeem (DBMS)
SQL als Data Manipulation Language (DML), Data Definition Language (DDL) en Data Control Language (DCL

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

Duur cursus

Deze cursus duurt 4 lessen van halve dagdelen (12 uur in totaal). Totale studielast hangt af van de cursist, maar bedraagt gemiddeld 3 uur per week (met 1 les per week).

Examendetails

  • Het examen bestaat uit 30 vragen
  • Geslaagd bij: 55% (17 uit 30 goed)
  • Open boek en aantekeningen niet toegestaan
  • Elektronische hulpmiddelen niet toegestaan
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 55%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Nederlands