Direct contact

Bel mij terug

Informatie systemen Foundation

De certificering Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen komen aan bod. De certificering biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de life cycle van systemen.

Voor wie is deze certificering bedoeld?

Deze certificering richt zich op startende en ervaren IT-ers die hun perspectief willen verruimen en/of meer zicht willen krijgen op de rol van de IT binnen organisaties.

Hoofdonderwerpen

Basisbegrippen
Positionering van informatiesystemen binnen organisaties
Soorten Informatiesystemen en toepassingsgebieden
Ontwikkeling van Informatiesystemen
Kwaliteit

Ingangseis

Geen.

Duur cursus

Deze cursus duurt 4 lessen van halve dagdelen (12 uur in totaal). Totale studielast hangt af van de cursist, maar bedraagt gemiddeld 3 uur per week (met 1 les per week). 

Examenliteratuur

AIV: Informatiekunde voor het HBO
Derksen, TH.J.G. &Crins, H.W.
Den Haag: Sdu Uitgevers, 6e geheel herziene druk, 2011
ISBN 978 90 395 2651 4

Examendetails

  • Het examen bestaat uit 30 vragen
  • Geslaagd bij: 65%
  • Open boek en aantekeningen niet toegestaan
  • Elektronische hulpmiddelen niet toegestaan
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze)
Cesuur: 65%
Open boek: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
ECTS credits: 2
Beschikbare talen: Nederlands