Direct contact

Bel mij terug

IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000

De IT Service Management Foundation Bridge cursus vertoont grote gelijkenissen met de reguliere IT Service Management Foundation cursus, maar richt zich in het bijzonder op professionals in IT service management die al veel kennis en ervaring hebben binnen het onderwerp, maar meer kennis op wil doen binnen ITSM specifiek op basis van ISO/IEC 20000.

Voor wie?

ITSM Foundation Bridge is zoals gezegd voor IT service management professionals die al kennis en ervaring hebben binnen het onderwerp, maar meer willen weten over ITSM op basis van ISO/IEC 2000. Er is ook minimaal een ITIL® Foundation (V2 en/of V3) vereist.

Context

De ITSM Foundation cursus maakt deel uit van het EXIN ITSM kwalificatieprogramma en is soms ook een voorwaarde voor deelname aan andere examens van het ITSM-programma.

Voorkennis

Voor deze cursus is het ITIL® Foundation (V2 en/of V3) certificaat vereist.

Examenonderwerpen

Examenkandidaten worden getoetst op 6 onderwerpen:

  • De kwaliteitsbenadering van IT service management
  • IT alignment processen en de relatie met de business
  • Delivery processen en hoe deze zich tot elkaar verhouden
  • Control processen en hun relaties
  • Support processen en hun verhoudingen
  • Hoe je IT service management beheert en verbetert

Examendetails

  • Het examen bestaat uit 20 vragen
  • Geslaagd bij: 65% (13 uit 20 goed)
  • Open boek en aantekeningen niet toegestaan
  • Elektronische hulpmiddelen niet toegestaan