Direct contact

Bel mij terug

Spreadsheets met Excel

In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van spreadsheets en dat hij laat zien een spreadsheet te kunnen gebruiken om accurate resultaten te produceren.

Na succesvol afsluiten van deze module kan de kandidaat:

  • Werken met spreadsheets en deze opslaan in verschillende bestandsindelingen
  • De Help-functie van het programma gebruiken om de productiviteit te verhogen
  • Gegevens in een cel invoeren en hanteert best practice bij het maken van lijsten.
  • Selecteren, sorteren, kopiëren, verplaatsen en verwijderen van gegevens
  • Rijen en kolommen bewerken in een werkblad
  • Werkbladen kopiëren, verplaatsen, verwijderen en hernoemen volgens best practice
  • Gebruik maken van wiskundige en logische formules met de standaard functionaliteiten van Excel. Best practice hanteren bij het maken van formules en foutwaarden herkennen in formules
  • Getallen en tekst opmaken in een spreadsheet
  • Grafieken kiezen, maken en opmaken om informatie op een zinvolle manier te presenteren
  • Pagina-instellingen van een spreadsheet wijzigen en de inhoud van een spreadsheet controleren en corrigeren voordat de spreadsheet wordt afgedrukt