Direct contact

Bel mij terug

Disclaimer

01. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– “De eigenaar”: “AAO Adviesgroep B.V.”/Auteur van de website;
– “gebruik(en)”: alle denkbare handelingen;
– “u”: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– “de content”: alle in de website aanwezige inhoud;
– “schade”: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

02. Het onderstaande is van toepassing op de gehele content.
Door de content te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

03. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, edoch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; dus ook niet ten aanzien van mogelijke onjuistheden/onvolledigheden (van het getoonde) en/of de beschikbaarheid van een en ander en/of schade. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend.

04. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en is derhalve niet aansprakelijk.

05. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u van/vanuit de content op welke manier dan ook verspreidt.

06. Toestemming tot het gebruik van de (getoonde) content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

07. De eigenaar verschaft de content in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De content is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

08. De eigenaar mag de content naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

09. De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de content te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de content zijn aangeboden, gebruik te maken.

10. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de content te monitoren en gegevens op te slaan.

11. U zal de eigenaar van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants enzovoort welke door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de content, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

12. Vragen met betrekking tot de content dienen gericht te worden tot de eigenaar.

13. De eigenaar behoudt zich wereldwijd alle rechten voor.

– Aldus opgemaakt door de eigenaar. –