Direct contact

Bel mij terug

Nieuwsbrief Maart

06 maart 2018

 
Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe, strenge eisen aan de manier waarop u met de persoonsgegevens moet omgaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van de privacywet bij AAO bv. Zo bent u op de hoogte hoe AAO bv de privacy van u beschermt en wat u van AAO bv kunt verwachten in de aanloop naar 25 mei 2018.


Hoe kunt u zich voorbereiden op de AVG?

U heeft een eigen verantwoordelijkheid om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe wet. Hiervoor kunt u de onderstaande checklist gebruiken:

 • Zorg ervoor dat uw medewerkers bewust zijn van de nieuwe privacyregels.

 • Onder de AVG krijgen betrokkenen (mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg ervoor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen.

 • Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt.

 • Stel een procedure op hoe u omgaat met datalekken. Zo weten u en uw medewerkers wat u moet doen als zich een datalek voordoet.

 • Sluit verwerkersovereenkomsten met uw leveranciers. Voor uw overeenkomst met AAO bv kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Als een gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming van een betrokkene, registreer dan deze toestemming. U dient aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de voorbereiding op de AVG.

 

 

Verwerkingsovereenkomst staat binnenkort klaar
Partijen die samen persoonsgegevens verwerken zijn wettelijk verplicht hierover onderling afspraken te maken. AAO bv heeft een overeenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden zijn omschreven. U en AAO bv zijn samen verantwoordelijk voor een juiste omgang met persoonsgegevens. In de verwerkingsovereenkomst staat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid nader omschreven.

 

Wat kan ik van AAO bv verwachten?
AAO bv werkt aan de implementatie van de AVG in de eigen organisatie. Daarnaast ondersteunt AAO bv u waar mogelijk in de voorbereiding op deze wet. De volgende acties staan gepland:

 • Publicatie modeldocument Verwerkersovereenkomst;

  U moet afspraken maken met organisaties aan wie u persoonsgegevens doorgeeft. In de loop van de maand maart krijgt u van AAO bv een mail met een modeldocument.

 • Een update van de privacyverklaring;

  In de loop van 2018 wordt er een nieuwe versie van de privacyverklaring op de website www.aao.nl geplaatst. U ontvangt hierover een update in een volgende nieuwsbrief.

 

Naast de bovenstaande publicaties begeleidt AAO bv ook haar klanten met de interne organisatie.
Dit door bij de klant zelf audits af te nemen of door middel van een organisatorische en/of technische scan.
Bent u nieuwsgierig naar zo’n scan of wilt u zelf begeleiding? Mail ons en wij bellen u zo snel mogelijk terug voor een afspraak.

 

Disclaimer
Aan de informatie uit het bovenstaande nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van tariefwijzigingen, typefouten, onjuistheden, marktontwikkelingen en wijzigingen van relevante wetgeving.