Direct contact

Bel mij terug

Steeds meer Nederlanders gebruiken sneller 5 GHz-wifinetwerk

08 december 2017

 

Het gebruik van wifi via modernere en snellere 5 GHz-routers is sinds 2014 verdrievoudigd. De 5 GHz-frequentieband levert vrijwel altijd een snellere verbinding op met minder kans op storing.

Dat blijkt uit onderzoek dat STRICT en FIGO in opdracht van het Agentschap Telecom uitvoerde:

Hogere snelheden en minder kans op storing op 5 GHz
Het gebruik van WiFi in de 5 GHz band is verdrievoudigd. Steeds meer routers worden vervangen door modernere en snellere versies. Dat blijkt uit een onderzoek dat STRICT en FIGO in opdracht van Agentschap Telecom hebben uitgevoerd.  Uit het onderzoek is verder gebleken dat er nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar is in de 5 GHz band. Gebruik van deze 5 GHz band levert bijna altijd een goede verbinding op: sneller en met minder kans op storing met WiFi-netwerken van de buren.
Toename draadloze apparatuur

Het aantal draadloze apparaten dat gebruik maakt van WiFi is de laatste jaren explosief gestegen. WiFi-routers maken meestal gebruik van de 2,4 GHz frequentieband. Uit eerdere metingen van Agentschap Telecom uit 2014 bleek al dat deze band daardoor aan het vollopen was, vooral in stadscentra en andere drukke gebieden. Gebruikers konden daardoor last krijgen van een trage of zelfs vastlopende WiFi-verbinding. Naar aanleiding van dat onderzoek adviseerde het agentschap om voor WiFi (ook) de 5 GHz-frequentie te gebruiken. Veel providers en gebruikers namen dit advies over.

Verbetering

Het huidige onderzoek laat zien dat de situatie verbeterd is. Het aantal routers dat gebruikt maakt van de 2.4 GHz band nam af met 10% en het gebruik van de 5 GHz band verdrievoudigde. Opvallend is bovendien dat de snelheid van WiFi in de 2,4 GHz band sinds 2014 is toegenomen. Ook is de kans om een goede WiFi verbinding op te zetten nu groter. Dat is grotendeels te danken aan de toepassing van betere en nieuwe routers met betere communicatietechnieken (protocollen). Hierdoor verbetert de datasnelheid en vermindert de kans op storing met andere WiFi-netwerken.

Stadscentra

Een uitzondering zijn de metingen in stadscentra. De 2,4 GHz band is hier overbelast. De kans om een slechte verbinding in de 2,4 GHz te krijgen is hier groter geworden.  Het gebruik van de 5 GHz band bleek hier even groot als dat van de 2,4 GHz band. In de 5 GHz is de verbinding goed. De 5 GHz blijft daarom een goed alternatief voor de 2,4 GHz wanneer de kwaliteit van de WiFi-verbinding in de 2,4 GHz onvoldoende is.

Het onderzoek

Het onderzoek vond plaats in woonwijken, stads- en winkelcentra en kantoorparken in heel Nederland. Op meer dan tweehonderd locaties is met een proefopstelling gemeten hoeveel data er verstuurd kon worden over het netwerk en of er een goede verbinding kon worden opgebouwd. Om de ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen zullen de komende jaren meer metingen volgen.